TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 453
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (59/NQ-HĐND)
Lượt xem: 52
Tải về 6
58/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2022 (58/NQ-HĐND)
Lượt xem: 53
Tải về 4
57/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước (57/NQ-HĐND)
Lượt xem: 41
Tải về 8
56/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (56/NQ-HĐND)
Lượt xem: 61
Tải về 10
55/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi Mục III, Mục IV Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh (55/NQ-HĐND)
Lượt xem: 49
Tải về 5
53/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (53/NQ-HĐND)
Lượt xem: 44
Tải về 4
52/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (52/NQ-HĐND)
Lượt xem: 45
Tải về 1
51/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (51/NQ-HĐND)
Lượt xem: 55
Tải về 8
50/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng) tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 (50/NQ-HĐND)
Lượt xem: 62
Tải về 37
49/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (49/NQ-HĐND)
Lượt xem: 48
Tải về 7
12345678910...