Thông báo (lần 2) về việc mời nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu số 04 Tư vấn giám định thiết bị và Dự án đầu tư thiết bị 14 trạm quan trắc dự báo nước mặn và giám sát chất lượng nước tự động tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3562
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...