Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2022
Lượt xem: 31704

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2022 - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục I - Danh sách chỉ tiêu, vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục II - Danh sách chỉ tiêu, vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện - Xem chi tiết  tại đây

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức - Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 - Xem chi tiết tại đây

1 người đã bình chọn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...