Tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao
Lượt xem: 1551
Sáng ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp để nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao năm 2023.
 

 

Quang cảnh cuộc họp

Kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đến nay huyện Trà Cú đã tổ chức họp thẩm tra hồ sơ, mức độ đạt chuẩn NTM đối với huyện. Qua đó, các thành viên đoàn thẩm tra của tỉnh đã góp ý cho Ban Chỉ đạo huyện về báo cáo chính và phóng sự kết quả xây dựng huyện Trà Cú đạt chuẩn NTM năm 2023. Công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, tổng số hộ đã lấy ý kiến đến thời điểm hiện tại trên 21.700/ 28.706 hộ, đạt 75,71%.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao tại huyện Cầu Kè và huyện Tiểu Cần, đến nay, 2 huyện đều đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gửi Văn phòng điều phối NTM tỉnh và sẽ tổ chức họp thẩm tra hồ sơ, mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, sẽ tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đối với kết quả thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đến nay, tỉnh đã cơ bản đạt 5/8 nội dung.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá cao các huyện Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần đều có sự quyết tâm, quyết liệt trong việc xây dựng NTM, NTM nâng cao. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

 Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cả 3 huyện Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần cần tập trung hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương xét công nhận huyện NTM, NTM nâng cao. Văn phòng điều phối NTM tỉnh lập kế hoạch cụ thể phân công công việc, hoạch định thời gian, tiến độ hoàn thành các tiêu chí để làm cơ sở thực hiện.

Tiếp tục chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, cách sống, nếp sống cùng tham gia với địa phương thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường, chỉnh trang nhà cửa.

Nguyên Chương

 

Tin khác