Họp Ban Chỉ đạo soạn thảo Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 2210
Chiều ngày 21/9, Ban Chỉ đạo soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ soạn thảo Kỷ yếu HĐND tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023.
 

 

 

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tham dự có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, Tổ giúp việc đã thực hiện đạt khoảng 70% nội dung kỷ yếu theo đề cương, kế hoạch đề ra, cụ thể: đã soạn thảo lời nói đầu, sơ lược quá trình tái lập tỉnh và quá trình hoạt động của HĐND tỉnh; sưu tầm danh sách, hình ảnh của đại biểu HĐND tỉnh các khóa; tóm tắt kết quả bầu cử theo nhiệm kỳ; danh sách lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thư ký kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh; tóm lược việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh; sơ lược các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND tỉnh theo nhiệm kỳ; viết tin và sưu tầm một số hoạt động nổi bật của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND tỉnh trong công tác tổ chức kỳ họp, thẩm tra, giám sát và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận một số khó khăn, vướng mắc và hướng khắc phục trong quá trình sưu tầm thông tin của Đại biểu HĐND tỉnh ở khóa IV, khóa V và hình ảnh về công tác bầu cử các khóa IV, khóa V, khóa VI.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo soạn thảo kỷ yếu HĐND tỉnh yêu cầu thành viên Tổ giúp việc bố trí thời gian đi cơ sở (các huyện, thị xã, thành phố) và các ngành có liên quan để thu thập thông tin. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành nội dung Kỷ yếu HĐND tỉnh theo kế hoạch tiến độ để trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến. Thời gian dự kiến phát hành Kỷ yếu HĐND tỉnh vào tháng 12/2023.

Ngân Linh

 

Tin khác