Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình MTQG tại huyện Trà Cú và Châu Thành
Lượt xem: 2078
Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đã đến kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú và Châu Thành  
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với huyện Trà Cú

 Tại huyện Trà Cú, lãnh đạo UBND huyện cho biết, năm 2022 – 2023, Trà Cú được phân bổ trên 290 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tổng kế hoạch vốn được sử dụng năm 2023 là trên 220 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng vốn phân bổ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trên 120 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 10/9 là trên 27%, ước giải ngân đến cuối năm 2023 đạt trên 68%.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng nguồn vốn phân bổ là gần 19 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân trên 5 tỷ đồng; ước giải ngân đến cuối năm 2023 đạt trên 70% kế hoạch.

Tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 là trên 80 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân đạt trên 40%; dự kiến đến cuối năm 2023 giải ngân đạt trên 96%.

Từ việc triển khai nguồn vốn đã được phân bổ, đến nay, huyện đã đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 6,8%, vượt 3,32% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc Khmer tính đến cuối năm 2022 đã giảm hơn 6%.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện Trà Cú cần có sự phối hợp đồng bộ hơn trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Song song với việc triển khai thực hiện, huyện cũng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cấp cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Trà Cú cần đặc biệt quan tâm xây dựng dự án vùng dược liệu quý và tập trung mọi nguồn lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cho biết, trong năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện là trên 12 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân đạt 9%.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện được phân bổ trên 6 tỷ, đã giải ngân đạt 0,2%; ước đến cuối năm 2023 giải ngân đạt 80% dự toán.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự toán giao trên 6 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã giải ngân đạt 45% và dự kiến đến cuối năm giải ngân đạt 100% nguồn vốn giao.

Tại buổi kiểm tra, các địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành kiến nghị tỉnh có chính sách điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho tất cả các nhóm đối tượng, người lao động tham gia các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, nhằm giúp cho người lao động an tâm tham gia đào tạo nghề theo nhu cầu. Huyện Châu Thành cũng kiến nghị các sở, ngành tỉnh liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện một số dự án thành phần trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm giúp huyện triển khai thực hiện các dự án này đúng quy định và có hiệu quả.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị của huyện Châu Thành, đồng thời đề nghị huyện tăng tốc và quyết liệt hơn trong việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, các địa phương cần quan tâm vấn đề minh bạch trong giải ngân nguồn vốn và đảm bảo giải ngân đúng đối tượng. Riêng các xã, thị trấn cần mạnh dạn phản ánh những khó khăn, vướng mắc để các ngành liên quan kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, đảm bảo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đúng theo kế hoạch đề ra.

Xuân Thảo

Tin khác