Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 2444
Sáng ngày 8/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (Tổ công tác) tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp. 
 

 

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

Phiên họp đã công bố Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 6/8/2023 thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm tổ trưởng.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quy chế hoạt động của Tổ công tác; kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động của Tổ công tác.

Từ nay đến cuối năm, Tổ công tác sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về quy định, TTHC; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC; thành lập tổ công tác rà soát, cải cách TTHC của các bộ, cơ quan.

Đặc biệt, Tổ công tác rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ để cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; đề xuất đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác Trần Lưu Quang nhấn mạnh công tác cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và sẽ được đưa vào đánh giá cuối năm của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với người đứng đầu các đơn vị, địa phương và thành viên của Tổ công tác. Đồng thời, đề nghị cơ quan thường trực Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, đặc biệt là những vấn đề người dân quan tâm. Phát huy hiệu quả Tổ công tác, gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC.

Trúc Phương

 

Tin khác