Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết về hội nhập quốc tế họp phiên thứ nhất
Lượt xem: 2617
Sáng ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế” chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
 

 

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng dự.

Phát biểu tại hội  nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế là văn bản có ý nghĩa định hướng chiến lược, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng và Nhà nước ta, từ "hội nhập kinh tế quốc tế" sang "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế".

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Thủ tướng đề nghị, hội nghị tập trung đánh giá các kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 22; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị.

Đại diện các bộ, ngành đã báo cáo kết quả về thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục. Các tỉnh, thành phố cũng báo cáo những thành tựu đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cũng như những vấn đề đặt ra, phương hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Tại Trà Vinh, công tác hội nhập quốc tế luôn được UBND tỉnh quan tâm thực hiện. Tỉnh tích cực tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển hệ thống kinh doanh hiện đại. Hiện tỉnh có 4 dự án sử dụng nguồn vốn ODA đang hoạt động, có 32 dự án đầu tư trong nước, 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trà Vinh cũng thực hiện tốt quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát kinh tế 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung thực hiện kế hoạch ngoại giao văn hóa, đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng mở, chủ động hội nhập quốc tế…

Phương An

Tin khác