Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy Trà Vinh
Lượt xem: 2231
Sáng ngày 28/7, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 2586 của Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 2586 của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.
 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã tổ chức triển khai thực hiện về công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Từng ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp, xây dựng lịch công tác hàng tuần, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ thực hiện; tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nhiều chuyển biến tích cực, đã tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục hành chính về đất đai được tinh gọn, tối ưu thời gian, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử iGate tại Trung tâm hành chính công thành phố, sử dụng phần mềm chuyên ngành (phần mềm VBLIS) đối với lĩnh vực đất đai; kịp thời ngăn chặn việc đầu tư không đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

 Trên cương vị là Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm đã chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt công tác phổ biến, tuyên truyền về thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, công tác quản lý đất đai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được kịp thời, hiệu quả. Trong chỉ đạo thực hiện luôn được đảm bảo trên nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ luôn bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đồng thuận với dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Thành ủy có sự phối hợp, trao đổi, nghiêm túc trong xây dựng nội dung văn bản, có sự thống nhất cao ở công tác chuẩn bị, tuy nhiên ông cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế để có hướng khắc phục góp phần hoàn thiện dự thảo.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra và sau khi có thông báo kết luận chính thức cần xây dựng kế hoạch thực hiện để khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời giao đoàn kiểm tra phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thiện dự thảo.

Nguyên Chương

  

 

Tin khác