Chủ tịch UBND tỉnh: Công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT cần được thực hiện thường xuyên, liên tục
Lượt xem: 2690
Sáng ngày 26/7, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 

 

Thành viên Ban chỉ đạo dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, đến 30/6/2023, toàn tỉnh có 821.563 người tham gia bảo hiểm y tế do địa phương trực tiếp quản lý, tỉ lệ bao phủ so với dân số chiếm 80,58%, đạt 85% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023 và đạt 85% chỉ tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

6 tháng cuối năm còn phải phát triển thêm 144.957 người tham gia BHYT mới đạt chỉ tiêu được giao. Các địa phương có tỷ lệ người tham gia BHYT thấp hơn bình quân chung của tỉnh là Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải.

Tổng số người tham gia BHXH là 84.268 người, chiếm 16,21% lực lượng lao động và đạt 74,62% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện 16.238 người, chiếm 3,13% lực lượng lao động, đạt 78,07% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Mục tiêu trong 6 tháng cuối năm là phải phát triển thêm 28.668 người tham gia BHXH, trong đó 4.516 người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt chỉ tiêu được giao. Thành phố Trà Vinh, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú, TXDH, huyện Duyên Hải là những địa phương có tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Đan Thương báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra như: số người tham gia BHXH bắt buộc giảm do một số doanh nghiệp chịu tác động từ xung đột giữa Nga với Ukraine; việc khai thác mới người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh qua dữ liệu thuế, dữ liệu đăng ký kinh doanh hiệu quả không cao; học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT nhưng tỷ lệ tham gia còn thấp…

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành tỉnh đã tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN, quyết tâm thực hiện đạt những chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phải đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, xem đây nhiệm vụ trọng tâm, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, xác định rõ đối tượng chưa tham gia để có giải pháp vận động phù hợp. Áp dụng tốt các chính sách hỗ trợ tham gia BHYT theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/9/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; công tác truyền thông cần thực hiện thường xuyên, liên tục để tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Quan tâm củng cố, phát triển doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm cho người lao động.

Phương An

Tin khác