6 tháng đầu năm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Lượt xem: 1946
Chiều 21/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự.
 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các giải pháp, chiến lược chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch... do Bộ tham mưu đều được các cấp có thẩm quyền đánh giá cao.

Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của đất nước.

Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ cũng đã quyết liệt giải quyết các kiến nghị, đề xuất của địa phương, bộ, ngành. Mặc dù là một trong những Bộ nhận được số lượng kiến nghị, đề xuất nhiều nhất, song tỷ lệ giải quyết của Bộ cũng thuộc nhóm có tỷ lệ cao nhất (tính đến ngày 10/7/2023, Bộ đã hoàn tất xử lý 166/177 kiến nghị, đạt 94%).

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ vẫn còn một số tồn tại như: công tác tham mưu, đề xuất, dự báo cơ chế chính sách đôi khi chưa chủ động, trong một số trường hợp phản ứng chính sách chưa kịp thời, một số báo cáo đề án trong chương trình công tác chưa đạt tiến độ đề ra…

Hội nghị cũng nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận về những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; những phương hướng, giải pháp trọng tâm để kịp thời tham mưu chính sách phù hợp, điều chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công…

Phương An

Tin khác