Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2420
Sáng ngày 12/7, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc (CTDT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì. 
 

 

Quang cảnh tại điểm cầu Trà Vinh

Tại điểm cầu Trà Vinh có ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân tộc; ông Thạch Mu Ni, Phó trưởng Ban Dân tộc cùng đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh.

Khai mạc hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết với phương châm “đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả” ngay từ đầu năm, công tác dân tộc tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CTDT, tiếp tục xây dựng, đổi mới hoàn thiện các đề án nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ góp phần thúc đẩy việc thực hiện chương trình và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tính đến 31/5/2023, cả nước đã giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 – 2023 trên 7.800 tỷ đồng đạt 18,54%. Các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao so với bình quân cả nước là Hà Nội, Quảng Ninh, Yên Bái, Khánh Hòa.

Về việc thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình, một số chỉ tiêu ước đến 31/12/2023 đã hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch giao như: Tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS bình quân đạt 3,40% (đạt so với mức 3% mục tiêu kế hoạch giao); tỷ lệ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trường, người từ 15 tuổi trở lên đọc thành thạo tiếng phổ thông,... cơ bản được giải quyết.

Bên cạnh đó, các chính sách dân tộc (CSDT) khác cũng được quan tâm thực hiện như: Chính sách với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2015-2025’’; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Ngoài ra, đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của các DTTS; đẩy mạnh thực hiện các chính sách giáo dục đào tạo đối với vùng đồng bào DTTS, đầu tư xây dựng trường lớp và trang thiết bị tại 28 tỉnh...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình về CTDT, nhiệm vụ trọng tâm mà các Bộ, ngành địa phương cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến CTDT; tiếp tục đẩy nhanh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn về cơ chế chính sách trong thực hiện chương trình MTQG DTTS&MN.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về CTDT, CSDT đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh; tập trung nghiên cứu rà soát các CSDT, đề xuất sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế các chương trình, CSDT để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt việc cải cách hành chính, chuyển đổi số của Chính phủ, ứng dụng chuyển đổi số trong CTDT.

Tại hội nghị, Ủy ban Dân tộc cùng các Bộ, ngành địa phương đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện CTDT 6 tháng đầu năm 2023 và đưa ra những giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các CTDT và chương trình MTQG DTTS&MN trong 6 tháng cuối năm 2023.

Kết luận hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện CTDT 6 tháng đầu năm 2023 và khẳng định việc thực hiện CTDT và chương trình MTQG DTTS&MN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương liên quan đến công tác dân tộc. Đặc biệt là bố trí nguồn lực thường xuyên để triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

 Quốc Bình

Tin khác