Giám sát Đảng ủy Sở Tư pháp và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp
Lượt xem: 2325
Sáng ngày 3/7, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát, đã có cuộc giám sát Đảng ủy Sở Tư pháp và đồng chí Lâm Sáng Tươi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp. 
 

 

Quang cảnh buổi giám sát

Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Sở Tư pháp bám sát quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế phối hợp với Ban Giám đốc Sở Tư pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC và chuyển đổi số.

Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP và Nghị quyết số 09-NQ/TU. Từ đó, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nâng cao các chỉ số của tỉnh (PCI, Par Index, PAPI, SIPAS, ITC, DTI) trong thời gian qua, nhất là các chỉ số thành phần thuộc trách nhiệm của Sở có cải thiện và chuyển biến rõ rệt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở mạnh dạn tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ ngành tư pháp tạo nền tảng cho chuyển đổi số và phục vụ công tác xây dựng chính quyền số, xã hội số; kịp thời cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC và chuyển đổi số. Đồng thời, cùng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan có ý thức, trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin được giao.

Với vai trò là thành viên thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp - đồng chí Lâm Sáng Tươi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng ủy Sở tích cực phối hợp với Ban Giám đốc Sở kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao một số mặt công tác về CCHC, chuyển đổi số của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của Sở và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát cho biết: qua giám sát, đoàn chưa phát hiện vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp và đồng chí Lâm Sáng Tươi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành tư pháp trong thời gian qua; đồng thời, cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm để Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Sở nghiên cứu có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phó Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Sở tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm khi có kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Nguyên Chương

 

 

Tin khác