Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện dự hội nghị sơ kết công tác tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm
Lượt xem: 1724
Chiều ngày 27/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2023. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
 

 

Giám đốc Sở TN&MT Trần Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc Sở TN&MT Trần Văn Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành TN&MT đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành TN&MT xem cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành. Sở TN&MT cụ thể hóa CCHC bằng nhiều hình thức, giải pháp cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc; thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính (TTHC). Hiện tại, Sở TN&MT có 94 TTHC (cấp tỉnh: 76, cấp huyện: 15, cấp xã: 3); 100% TTHC được công khai .

Kết quả giải quyết TTHC về đất đai: từ ngày 1/1 đến 31/5/2023, tổng nhận 85.002 hồ sơ (tổ chức, cơ sở tôn giáo: 278 hồ sơ, đã thực hiện 179 hồ sơ, đang thực hiện 40 hồ sơ, chuyển trả 22 hồ sơ, tạm dừng 37 hồ sơ không có hồ sơ trễ hẹn; hộ gia đình, cá nhân: 84.724 hồ sơ, đã thực hiện 79.858 hồ sơ, đang thực hiện 4.866 hồ sơ, trễ hẹn 1.813 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,13%).

Lĩnh vực tài nguyên đất, Sở TN&MT đã đề nghị Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp rà soát, cập nhật và hoàn thiện lại, để kịp thời trình Bộ TN&MT thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021-2025) của tỉnh; hoàn thành 100% kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 theo quy định. Công tác định giá đất gồm 4 công trình, dự án, trong đó, hoàn thành 3 dự án, đang thực hiện 1 dự án. Tham mưu, hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trình UBND, để thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023.

Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, ngành TN&MT đã triển khai nhiều nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản. Đồng thời, các phòng TN&MT đã tập trung tham mưu các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để nâng cao vai trò của địa phương trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, cũng như xử lý các điểm khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp với các cơ quan để triển khai các biện pháp nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực khoáng sản. Các thủ tục hành chính về khoáng sản được thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

Về công tác thanh tra TN&MT, Sở đã tổ chức thanh tra hành chính 1 cuộc đối với 1 tổ chức về trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.  Kết quả đã ban hành kết luận thanh tra, yêu cầu khắc phục hạn chế. Tiến hành kiểm tra 5 cuộc đối với 10 tổ chức về hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết, sử dụng khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên nước; tình hình sử dụng đất. Kết quả có 5 tổ chức và 1 cá nhân vi phạm. Tổng số tiền xử phạt 185,5 triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của ngành TN&MT; chỉ rõ tồn tại, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nội dung: công tác lập, triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý đất công; việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành và những vấn đề đặt ra với ngành hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện chỉ đạo ngành TN&MT tếp tục theo dõi, đôn đốc địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; theo dõi thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg về kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021-2025) của tỉnh Trà Vinh. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, tổng hợp biển đảo trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường, đặc biệt kiểm tra, giám sát tình hình công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU và Kế hoạch của UBND tỉnh gắn với việc xây dựng cảnh quan môi trường, tuyến đường hoa, tuyến đường xanh – sạch – đẹp, công tác thu gom, xử lý rác thải, công tác vệ sinh môi trường cơ quan. Đôn đốc khắc phục các điểm ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh; đặc biệt lĩnh vực khai thác khoáng sản, xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã thành phố trực tiếp quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực, phối hợp với Sở TN&MT tổ chức thực hiện hiệu quả lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể
có nhiều thành tích đóng góp cho ngành TN&MT.

Trúc Phương

Tin khác