Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
Lượt xem: 1648
Sáng ngày 27/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, góp ý về các Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

 

Quang cảnh cuộc họp

 Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh bám sát phương châm hành động của nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành chủ động, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm; chủ động, tích cực khôi phục lại sản xuất ngay sau giãn cách xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả việc huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư khai thác, phát huy các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên. Tính đến nay, tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có 7/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt Nghị quyết; các chỉ tiêu còn lại đạt từ 41% trở lên.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo của Tổ biên tập. Các dự thảo báo cáo giữa nhiệm kỳ, cơ bản đạt yêu cầu về nội dung và sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Tổ biên tập cần phải tiếp thu đầy đủ các ý kiến để chỉnh sửa, nhất là đối với những chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt phải đưa vào thành tựu của tỉnh. Đề nghị bộ phận giúp việc, Tổ biên tập, Văn phòng Tỉnh ủy ghi nhận và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, với tinh thần báo cáo ngắn gọn, đầy đủ nội dung, đảm bảo tính trung thực, khách quan, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm, cũng như tham mưu, định hướng những mục tiêu, giải pháp, góp phần thực hiện đạt Nghị quyết nhiệm kỳ.

Minh Tú

Tin khác