Thông qua các nội dung còn lại chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 2728
Chiều ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Quỳnh Thiện cùng chủ trì phiên họp của UBND tỉnh để thông qua các nội dung còn lại chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X. 
 

 

Quang cảnh cuộc họp

Dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Quân; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X các thành viên UBND tỉnh đã tập trung thảo luận đóng góp các dự thảo sẽ trình trong kỳ họp gồm:

(1) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

(2) Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

(3) Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 3).

(4) Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023.

(5) Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh.

(6) Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

(7) Dự thảo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

(8) Dự thảo Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

(9) Dự thảo Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2023.

(10) Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

(11) Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022.

(12) Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa X.

 (13) Dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Tám phát biểu đóng góp ý kiến

Trên cơ sở dự thảo tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung có liên quan đến lĩnh vực của mình như: tài chính, tài nguyên và môi trường, tư pháp, công thương, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở ban, ngành tỉnh liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thiện đầy đủ, chính xác các nội dung của dự thảo đảm bảo về chất lượng và thời hạn đề ra, đặc biệt là các vấn đề về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chi ngân sách, xã nông thôn mới, cảng cá…

Nguyên Chương

Tin khác