Tổ công tác Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc trực tuyến với 12 địa phương
Lượt xem: 1888
Sáng ngày 18/5, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan, thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 12 địa phương về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) liên quan đến lĩnh vực văn hóa.
 

 

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Trà Vinh

Cuộc họp được kết nối với điểm cầu 12 tỉnh: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Nông, Đắk Lắk, Trà Vinh. Tại điểm cầu Trà Vinh, có ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Trà Vinh hiện có 103/106 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 753/755 nhà văn hóa ấp, khóm; 16 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi cấp huyện; 133 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi cấp xã; có 268.078/280.208 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,67% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh (trong đó có 150.914 gia đình văn hóa tiêu biểu); 751/755 ấp, khóm văn hóa, đạt tỷ lệ 99,47%.

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế 59 nhà văn hóa, khu thể thao ấp và có tờ trình gửi Sở Xây dựng. Đến nay, Sở Xây dựng đã có văn bản phản hồi về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Dự án cải tạo nhà văn hóa, khu thể thao ấp hiện có nhưng đã xuống cấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hiện Sở đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo.

Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp

Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp, Sở đã đầu tư hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, người dân tộc thiểu số chi phí tổ chức lớp trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận; hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho 20 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ trang thiết bị tại 20 ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cũng tại cuộc họp, một số địa phương đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện CTMTQG như: nguồn vốn cho Dự án “về bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”  thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Trung ương phê duyệt, phân bổ chậm dẫn đến địa phương triển khai chậm; ở cấp xã chỉ có một cán bộ phụ trách văn hóa, khối lượng công việc nhiều nên việc triển khai đôi lúc gặp khó khăn, lúng túng,…

Qua ý kiến phản ánh của các địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cho biết, một trong những khó khăn khi triển khai các CTMTQG trong lĩnh vực văn hóa là nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự phối hợp trong triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực văn hóa còn chưa chặt chẽ. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị các địa phương nghiên cứu bổ sung hoàn thiện báo cáo, nêu rõ những văn bản còn hạn chế, bất cập để tổ công tác có kiến nghị với Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV trước kỳ họp thứ 5.

Ngân Linh

Tin khác