English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2638

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều ngày 10/5, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo.
 

 

 Quang cảnh hội nghị

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối và 142 đảng viên thuộc Đảng ủy Sở.

Nửa nhiệm kỳ qua, hàng năm ngành tập trung triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đề ra, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có bám sát vận dụng cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Thường xuyên quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình, phong trào tập luyện thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn phát triển tốt, công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tư và đạt chuẩn văn hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Sum, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch chia sẻ: Song song với thực hiện công tác chuyên môn, Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhất là quan tâm nâng chất sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên đánh giá nhận diện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua có mặt còn hạn chế như: trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác từng lúc còn bị động, chưa bảo đảm thời gian; một vài cấp ủy viên chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tham gia vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành chưa nhiều, chưa toàn diện. Việc cụ thể hóa triển khai các văn bản của trên đến cấp ủy chi bộ, đảng viên, quần chúng từng lúc còn chậm.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nửa nhiệm kỳ còn lại được nêu với các chỉ tiêu cụ thể: (1) Tiếp tục lãnh đạo cơ quan và các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. (2) Hàng năm có 98% đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; sau học tập có viết thu hoạch, kế hoạch hành động theo đúng hướng dẫn của trên. (3) Hàng năm có 80% Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (4) Hàng năm có 95% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (5) Trong nửa nhiệm kỳ còn lại kết nạp từ 2 đảng viên trở lên. (6) Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, giám sát ít nhất 2 Chi bộ trực thuộc và 12 đảng viên trở lên trong một năm (kể cả các Chi bộ trực thuộc). (7) Hàng năm cơ quan được công nhận an toàn về an ninh trật tự và đạt chuẩn văn hóa. (8) Phấn đấu xây dựng 2 tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần tập trung thực hiện tốt phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình đề ra. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm.

Xây dựng những mô hình học tập và làm theo Bác sáng tạo, chú trọng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Đảng ủy, chi bộ đảm bảo nội dung, tính chất và đặc biệt là các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát hàng năm nhằm phát hiện điểm tốt để phát huy, nhân rộng đồng thời nhằm phòng ngừa những khuyết điểm, vi phạm, biểu hiện tiêu cực, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ, làm tốt hơn nữa công tác đỡ đầu xã, đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc...

Đồng chí Nguyễn Văn Tám mong rằng Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                        Đinh Thanh

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 698
  • Hôm nay: 34288
  • Trong tuần: 303,812
  • Tất cả: 48,812,107

Chung nhan Tin Nhiem Mang