Chỉ số PCI 2022: Trà Vinh tăng 25 hạng so với năm 2021
Lượt xem: 3203
Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 vừa được công bố sáng ngày 11/4, Trà Vinh xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố cả nước với 66,06 điểm (năm 2021, Trà Vinh xếp hạng thứ 51 với 62,03 điểm).
 

Kết quả chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh năm 2022

Trong các chỉ số thành phần, tỉnh Trà Vinh ghi nhận sự tăng điểm và tăng hạng ở 6 chỉ số là Gia nhập thị trường (xếp hạng 2/63 với 7,84 điểm), Tính minh bạch (hạng 14/63 với 6,35 điểm); Chi phí thời gian (xếp hạng 36/63 với 7,32 điểm); Cạnh tranh bình đẳng (xếp hạng 32/63 với 6,06 điểm); Tính năng động của chính quyền tỉnh (xếp hạng 24/63, số điểm đạt 6,82); Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (hạng 35/63, với 5,81 điểm).

Với chỉ số PCI tổng hợp, Trà Vinh đạt 66,06 điểm, xếp hạng thứ 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 25 hạng và 4,03 điểm so với năm 2021.

Ngoài ra, năm nay là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng các đối tác tư nhân giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Kết quả ở năm đầu tiên, Trà Vinh đứng đầu bảng với 17,67 điểm. Xếp ở vị trí thứ hai và ba là Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Kết quả chỉ số PGI tỉnh Trà Vinh năm 2022

Báo cáo PCI 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Khảo sát PCI được triển khai xây dựng và công bố từ năm 2005. Chỉ số PCI là một bộ chỉ số hợp thành bởi 10 chỉ số thành phần. Có thể xem là cuộc khảo sát doanh nghiệp thường niên có quy mô lớn nhất, phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh tại Việt Nam hằng năm.

Năm nay, cùng với việc xây dựng, công bố Chỉ số PGI, VCCI và USAID mong muốn, cổ vũ chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững, thúc đẩy hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn tại Việt Nam.

Phương An

Tin khác