Trưng bày, giới thiệu di sản văn hoá cho học sinh tại THCS Long Hiệp, Trà Cú
Lượt xem: 2555
Ngày 25/3, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua di sản văn hoá năm 2023 tại trường THCS Long Hiệp, huyện Trà Cú.
 

 

Đại biểu và các em học sinh tham quan trưng bày, triển lãm

Đến tham dự có ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch; bà Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú…các em học sinh tham dự.

Hoạt động lần này nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giúp cho học sinh ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng. Qua đó, rèn luyện cho học sinh tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người Việt Nam – yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tỉnh Trà Vinh có một kho tàng phong phú về Di sản văn hoá phi vật thể và vật thể, ghi dấu những giá trị lịch sử, văn hóa và phản ánh đời sống, tinh thần của người Trà Vinh trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 53 di tích được công nhận, trong đó 37 di tích lịch sử cấp tỉnh 16 di tích lịch sử quốc gia; 1 bảo vật quốc gia, gần 14.000 hiện vật và 5 di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia.

Chương trình gồm trình chiếu video clip hình ảnh về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trưng bày giới thiệu di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Trà Vinh, di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích lịch sử cấp tỉnh, lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc tỉnh Trà Vinh, trình chiếu phim tư liệu các di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Trong chương trình khai mạc, Đoàn ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  trao quà, bảo hiểm y tế, xã Đoàn Long Hiệp trao học bổng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Long Hiệp.

       Đại biểu trao quà và thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh

Theo kế hoạch,  hoạt động này sẽ tiếp tục được tổ chức tại 3 điểm trường (mỗi điểm trưng bày 7 ngày): xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang), xã Bình Phú (huyện Càng Long), xã Nguyệt Hoá (huyện Châu Thành).

 

        Đinh Thanh

 

Tin khác