English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2425

Nói chuyện chuyên đề Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật

Chiều ngày 22/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam 80 năm qua.
 

 

Quang cảnh buổi nói chuyện chuyên đề.

Tham dự buổi nói chuyện có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, các cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa…

Phát biểu đề dẫn buổi nói chuyện, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái cho rằng Đề cương về văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử lớn lao, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sự phát triển của văn hóa, văn nghệ. Đề cương đã vạch rõ tính chất phản động của chính sách ngu dân; nêu lên tầm quan trọng của cách mạng văn hóa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và ba nguyên tắc của vận động cách mạng trên mặt trận văn hóa, đó là: Dân tộc hóa – Đại chúng hóa – Khoa học hóa.

Dưới ánh sáng của Đề cương về văn hóa năm 1943 và sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa, văn học, văn nghệ Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ngày càng phát triển và trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Trong công cuộc xây dựng đất nước, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà luôn đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước trong việc sáng tạo những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật. Văn nghệ sĩ tỉnh nhà với lòng nhiệt huyết cao, lương tâm trong sáng của người cầm bút, đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong công tác cũng như trong đời thường.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái phát biểu đề dẫn.

Qua đây, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, giá trị, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam; tiếp tục phát huy nét đặc trưng trong tính cách của con người Trà Vinh, xây dựng bản sắc dân tộc, thân thiện, đáng nhớ; vận dụng hiệu quả nguyên tắc “Dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa” của Đề cương văn hóa Việt Nam vào xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, ông Kim Ngọc Thái còn lưu ý cần chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa ngang tầm nhiệm vụ; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Trà Vinh; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa. 

Ông Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh trình bày chuyên đề khái quát một số phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ ở Trà Vinh thời gian qua.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, các đại biểu còn được nghe chuyên đề về phát huy giá trị, ý nghĩa, tầm vóc của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, một số nhiệm vụ văn hóa thời gian tới; văn nghệ Trà Vinh và một số tác phẩm tiêu biểu; một số hoạt động tiêu biểu của các hội viên Chi hội Văn nghệ Khmer thời gian qua gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh và Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh chữ Khmer; khái quát một số phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ ở Trà Vinh thời gian qua.

Phương An

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 384
  • Hôm nay: 24581
  • Trong tuần: 311,706
  • Tất cả: 48,851,085

Chung nhan Tin Nhiem Mang