Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kì mới
Lượt xem: 3000
Chiều ngày 17/3, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kì mới. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

 

Chủ trì hội nghị

Đến dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 16/6/2008, Bộ Chính trị khóa X ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kì mới. Cụ thể hóa nghị quyết số 23, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chương trình kế hoạch thực hiện ở mỗi giai đoạn. Kết quả qua 15 năm, tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị cho trên 98% đảng viên, trên 80% đoàn viên, hội viên toàn tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp tổ chức tốt việc học tập, quán triệt trong đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh.

Qua 15 năm, lĩnh vực sáng tạo văn học, nghệ thuật của tỉnh có bước phát triển  tốt. Văn học, nghệ thuật Trà Vinh đã dần khẳng định vị thế, uy tín của mình trong khu vực, cả nước với một số tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi, liên hoan, triển lãm trong và ngoài nước. Công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc, các tác phẩm văn học, nghệ thuật luôn được quan tâm thực hiện, nhiều hiện vật về văn học, nghệ thuật dân tộc được trưng bày tại Nhà Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Tỉnh đã thực hiện đề án Bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử, gắn với sáng tác bài mới về quê hương Trà Vinh, đề án bảo tồn nghệ thuật sân khấu Dù kê và sưu tầm các tác phẩm văn học, thơ ca dân gian Khmer.

 Cũng qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23, lực lượng nhà văn, nghệ sĩ trong tỉnh có bước phát triển về số lượng, từ 120 hội viên vào năm 2008 đã lên 353 hội viên năm 2022. Hiện nay, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 9 chi hội chuyên ngành và Hội Kiến trúc sư phối thuộc; có 9 Nghệ sĩ ưu tú, 11 Nghệ nhân ưu tú, 1 Nghệ nhân Nhân dân và 1 nghệ sĩ nhiếp ảnh được phong tước hiệu ES-VAFA; có 2 hội viên có trình độ tiến sĩ, 16 hội viên có trình độ thạc sĩ và 138 hội viên có trình độ đại học đã được đào tạo, bồi dưỡng chính trị. Có hàng trăm diễn viên, nghệ sỹ, nghệ nhân hoạt động ở các đội thông tin lưu động, các đội ca múa dân tộc, câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật do các nhà văn, nghệ sỹ của tỉnh sáng tác, biểu diễn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong các dịp lễ, tết và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, cụ thể:

Ở lĩnh vực văn học đã biên tập và xuất bản 20 tập thơ, 14 tập văn xuôi và hơn 50 đầu sách do một số hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tuyển chọn hơn 80 tác phẩm của các tác giả văn học tiêu biểu trong tỉnh để đưa vào 2 quyển giáo trình văn học địa phương dùng cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Về âm nhạc, các tác giả của tỉnh sáng tác hơn 300 ca khúc; 120 bài ca cổ nhiều bài được chọn biểu diễn tại các sự kiện chính trị của tỉnh và tham dự liên hoan.

Về sân khấu, đã dàn dựng 65 vở diễn sân khấu Dù kê, 35 chương trình ca múa nhạc Khmer, 16 vở cải lương, nội dung ca ngợi Đảng và Bác Hồ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh dàn dựng 16 vở cải lương, 40 vở ca kịch Dù kê, 20 kịch múa, cùng hàng trăm ca khúc, bài ca vọng cổ, tiết mục văn nghệ dân tộc Khmer của các tác giả trong tỉnh.

Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, đã tổ chức hơn 36 cuộc triển lãm nh nghệ thuật - tranh mỹ thuật Trà Vinh. Tham gia 15 cuộc triển lãm mỹ thuật Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng số tác phẩm tham dự hơn 375 tác phẩm, của hơn 240 lượt tác giả.

Ở lĩnh vực văn nghệ dân gian, đã trở thành phong trào rộng khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là các nghệ thuật ca múa dân gian Khmer, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Tỉnh hiện có 2 đội tuyên truyền thông tin lưu động Kinh và Khmer cấp tỉnh; 95 câu lạc bộ đờn ca tài tử; 06 câu lạc bộ sinh hoạt các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, biển diễn văn nghệ...; 45 đội văn nghệ quần chúng; 27 đội Sadam; 89 dàn ngũ âm; 30 đội chằn khỉ... sinh hoạt tại các huyện, thị xã, thành phố.

15 năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ và phong trào sáng tạo văn học nghệ thuật tỉnh đã giành được nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật, với 150 giải thưởng ở các kỳ thi quốc tế, toàn quốc và đồng bằng sông Cửu Long, có hơn 700 tác phẩm đạt giải thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh và các cuộc thi do các ngành, các cấp tổ chức.

Để tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các ngành các cấp quán triệt quan điểm của Đảng, nâng cao nhận thức xem VHNT là lĩnh vực quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện, tuyên truyền Nghị quyết số 23 và các chương trình của Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về lĩnh vực VHNT cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Đặc biệt là kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về VHNT. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn các lĩnh vực VHNT của tỉnh; rà soát, triển khai thực hiện tốt các quy định của nhà nước về chế độ, chính sách đối với hoạt động VHNT và văn nghệ sĩ. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả định hướng xã hội hóa các hoạt động VHNT.  

Khen thưởng các tập thể cá nhân tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Trà Vinh đã tặng 24 bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 23 Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kì mới.

 Phượng Khánh 

Tin khác