Từ 31/3, thuê bao di động có thông tin không chính xác sẽ bị khóa
Lượt xem: 3812
Cục Viễn thông vừa yêu cầu các nhà mạng bắt đầu khóa 1 chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 31/3/2023.
 

 

 

Để đảm bảo các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin đúng quy định và trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi đối soát, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao (SIM điện thoại) có thông tin không chính xác từ 31/3/2023.

Nhà mạng sẽ gửi tin nhắn liên tục trong ít nhất năm ngày, mỗi ngày ít nhất một lần để yêu cầu cập nhật dữ liệu. Thuê bao sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông 1 chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày nhận thông báo, dừng 2 chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo. 30 ngày sau đó, thuê bao không cập nhật sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

Theo báo cáo của Viettel, VNPT, Mobifone, hiện tại chỉ tính riêng 3 nhà mạng này đã có khoảng 3,5 triệu thuê bao di động chưa có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dùng Viettel, VinaPhone, Mobifone có thể cập nhật thông tin chính xác thông qua ứng dụng My Viettel, My VNPT và My Mobifone; thông qua website của nhà mạng hoặc làm trực tiếp tại điểm giao dịch.

Phương An

Tin khác