Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội là động lực để giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn
Lượt xem: 3450
Chiều ngày 8/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ trì cuộc họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Trà Vinh quý IV nhằm tổng kết năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý I năm 2023. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Huỳnh Thị Thiên Nhan, năm 2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh, huyện đã chủ động, tích cực bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của NHCSXH, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, toàn chi nhánh đã nỗ lực, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 3.649,6 tỷ đồng, tăng 577,1 tỷ đồng (tăng 18,7%) so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 2.962,8 tỷ đồng, tăng 485,9 tỷ đồng, chiếm 81,18% so với tổng nguồn vốn; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang 334,1 tỷ đồng, tăng 94,5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 9,16% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng số dư 352,7 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng nguồn vốn, giảm gần 3,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, huy động của các tổ chức và cá nhân 204,6 tỷ đồng, tăng 26,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 132% chỉ tiêu giao; huy động qua Tổ tiết kiệm và vay vốn số dư trên 148 tỷ đồng.

Tổng doanh số cho vay đạt gần 1.198 tỷ đồng, tăng 265,6tỷ đồng. Đến 31/12/2022 tổng dư nợ toàn Chi nhánh đạt 3.641,9 tỷ đồng, tăng 570,7 tỷ đồng (tăng 18,58%) so với năm 2021, hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong năm đã thực hiện thu hồi trên 11 tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 7 công ty, doanh nghiệp để trả lương cho người lao động. Đến cuối năm dư nợ chương trình này bằng 0 đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 Tại cuộc họp, thành viên HĐQT NHCSXH tỉnh dành thời gian thảo luận, nhìn nhận các mặt đạt được, hạn chế còn tồn tại, từ đó đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng hoạt động cho năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vốn NHCSXH là động lực để giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn. Do vậy, thời gian tới NHCSXH tiếp tục thực hiện hỗ trợ hộ thiếu vốn, hộ có nhu cầu vốn, giúp lao động sản xuất hiệu quả, góp phần cùng với tỉnh thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo,…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị cần tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 726-CV/TU, số 174-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh để chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, triển khai giải ngân nhanh nguồn vốn 29,7 tỷ đồng được tỉnh phân bổ cho vay hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH các huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác hoàn thiện hồ sơ giải ngân nhanh tăng trưởng 2% nguồn vốn Trung ương tạm giao khoảng 52 tỷ đồng để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Trúc Phương

 

 

 

 

Tin khác