Tiếp tục thí điểm dạy Toán bằng tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
Lượt xem: 4232
Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của tỉnh Trà Vinh.
 

 

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Trà Vinh tại buổi học với giảng viên người nước ngoài

Theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh theo lộ trình đã xây dựng tại những cơ sở giáo dục có nhu cầu và điều kiện thực hiện. Riêng đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tiếp tục triển khai chương trình thí điểm tại các đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện đối với việc dạy môn Toán bằng tiếng Anh.

Đối với giáo dục đại học, tiếp tục thực hiện lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt bậc 3 (đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành không chuyên ngoại ngữ), bậc 5 (đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành chuyên ngoại ngữ).

Ở giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục hoàn thiện lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt bậc 2 (đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp), bậc 3 (đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng), bậc 4 (đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngoại ngữ).

Song song đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát lại đội ngũ giáo viên, giảng viên và xây dựng kế hoạch tuyển dụng đủ số lượng, chất lượng giáo viên, giảng viên dạy ngoại ngữ, dạy chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu năm học 2023 – 2024 và những năm tiếp theo.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tiếp cận quốc tế; giám sát việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ của các cơ sở giáo dục đào tạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn đề ra một số nội dung nhiệm vụ về rà soát bổ sung trang thiết bị đáp ứng điều kiện dạy và học ngoại ngữ; xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, nâng cao hiệu quả quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện Đề án; công tác truyền thông; hợp tác quốc tế; xã hội hóa việc dạy và học ngoại ngữ.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

Ngân Linh