Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Lượt xem: 6446
Chiều ngày 17/2, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh và tổng kết, khen thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Tuấn quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Tuấn đã quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.

Theo đó, chuyên đề gồm 3 phần: (1) nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị sau hội nghị này lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên cương vị công tác của mình, phải tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chuyên đề một cách bài bản, quyết liệt và có hiệu quả. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung đầy đủ, nắm vững, hiểu rõ quan điểm, nguyên tắc, nội dung, quy trình và cách thức, phương pháp thực hiện đạt yêu cầu theo quy định.

Đồng thời, việc triển khai, thực hiện đảm bảo tiến độ; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu tiếp thu, khắc phục bệnh hình thức của cán bộ, đảng viên. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp và làm sâu sắc giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cấp ủy các cấp xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023; trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ đột phá, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập, làm theo Bác hiệu quả ở cơ sở đảm bảo 05 nhóm (xây dựng Đảng, cải cách hành chính, gương mẫu của đảng viên, tuyên truyền giáo dục, vận động thực hiện an sinh xã hội) và 05 tiêu chí (sự cần thiết xây dựng mô hình, nội dung học tập Bác của mô hình; kế hoạch thực hiện mô hình; hiệu quả qua thực hiện mô hình; khả năng nhân rộng của mô hình). Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo).  

Phó Bí Thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải thưởng

Về kết quả tiếp nhận tác phẩm tham gia xét chọn giải thưởng, sau khi tổng hợp các tác phẩm từ các tác giả dự thi, kết quả có 52 tác phẩm của 32 tác giả đáp ứng đủ điều kiện quy định. Trong đó, có 16 tác giả với 20 tác phẩm đoạt giải thưởng sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025.

Nguyên Chương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...