11 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 2643
Sáng ngày 13/11, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp chuyên đề. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì kỳ họp. 
 

 

Quang cảnh kỳ họp

Đến dự có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh được nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết, nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết với sự đồng thuận cao gồm:

1. Nghị quyết về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 4).

2. Nghị quyết về danh mục và cơ chế phân cấp quyết định, điều chỉnh dự án đầu tư công trung hạn thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Trà Vinh.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (đợt 2).

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27/2/2023 của HĐND tỉnh.

6. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh.

7. Nghị quyết sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

8. Nghị quyết về việc thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

9. Nghị quyết về việc thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

10. Nghị quyết về việc thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

11. Nghị quyết về việc thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: đây là các nghị quyết quan trọng phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, tạo điều kiện thúc đẩy, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt các chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp cho phù hợp đảm bảo nghị quyết triển khai kịp thời hiệu quả. Trong đó, lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân theo dõi, tham gia giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát các nghị quyết vừa được thông qua, nắm tình hình triển khai thực hiện để có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.

Nguyên Chương