Nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 3808
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023 vào sáng ngày 21/6. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
 

 

Chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển tốt. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 5,74%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 2,61% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt trên 3.066 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 16.813 tỷ đồng, đạt 49,65% kế hoạch, tăng 6,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đạt trên 4.755 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt gần 27.748 tỷ đồng, đạt 52,89% kế hoạch, tăng 29,14%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 12.361 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, tăng 0,11% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển đổi phù hợp với điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là đối với cây trồng chủ lực tiếp tục có sự chuyển biến. Công tác xây dựng nông thôn mới được đặc biệt quan tâm. Tổng sản lượng thủy hải sản trong tháng 43.373 tấn, lũy kế 6 tháng 101.749 tấn, đạt 41,61% kế hoạch, tăng 3,52% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè Trần Phong Ba phát biểu tại hội nghị

Tổng thu ngân sách trong tháng hơn 1.375 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng thu 9.534 tỷ đồng, đạt 73,99% dự toán, tăng 21,04%. Chi ngân sách trong tháng 1.458 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng chi 4.486 tỷ đồng, đạt 38,08% dự toán, tăng 14,63% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định; tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; du lịch phát triển khá, tăng cao so với cùng kỳ; thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức giao nhận quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu được giao; quyết liệt trong triển khai thực hiện Đề án 06.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực, quyết tâm cao; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề tồn đọng của ngành, địa phương để tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phù hợp với quy định và khả năng bố trí vốn. Tích cực bảo đảm an sinh xã hội, chủ động đào tạo, bố trí nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, các tổ chức và cộng đồng về phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm trên người, đàn vật nuôi.

Trúc Phương