Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4328
Sáng ngày 9/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh về công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh tham gia tiếp và làm việc với đoàn.
 

 

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Trà Vinh

Từ đầu năm đến nay, qua triển khai công tác tuyên giáo, ở nhiều địa phương, đơn vị xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, từ đó chất lượng hiệu quả của hoạt động tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được nâng lên và vai trò, vị thế của ngành tuyên giáo từng bước được khẳng định.

Đối với việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 48 chương trình, 123 kế hoạch, 5 đề án để triển khai thực hiện. Theo đó các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành văn bản tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và tổ chức học tập trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân phù hợp đặc điểm cơ quan, đơn vị, địa phương, bình quân mỗi nghị quyết triển khai trong đảng đạt trên 98%, hội viên đoàn thể đạt trên 85%. Đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5,6 đến hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và chú trọng tuyên truyền qua internet, mạng xã hội …

Đối với việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng và tác động tích cực của việc học tập, làm theo Bác đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng thông tin một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh về việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời nhấn mạnh về công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, nhất là chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer trong vùng có đông đồng bào dân tộc. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm đến đoàn công tác về những kết quả đạt được của tỉnh qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội là khá khả quan, với nhiều chỉ tiêu, lĩnh vực thực hiện đạt khá, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chia sẻ và đánh giá cao công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua, nhất là công tác triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội đảng bộ tỉnh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên theo định hướng của Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Định hướng công tác trọng tâm trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; thực hiện hiệu quả những khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng, nhất là về công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đến công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.

                                                                          Xuân Kha