[Infographic] Trà Vinh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển
Lượt xem: 3545
Mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 2/6/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phương An