Thêm 9 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu
Lượt xem: 3785
Ngày 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ký ban hành quyết định công nhận 9 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025).
 

 

Trường THCS B An Trường, xã An Trường, huyện Càng Long (Nguồn:sgdtravinh.edu.vn)

9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt này gồm: Hưng Mỹ, Hòa Minh, Lương Hòa A (huyện Châu Thành); Trường Long Hòa, Long Hữu (thị xã Duyên Hải); Hòa Tân, Châu Điền (huyện Cầu Kè); Mỹ Cẩm, Phương Thạnh (huyện Càng Long). Xã An Trường (huyện Càng Long) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục và xã An Phú Tân (huyện Cầu Kè) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu  Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các huyện, xã trên có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Đối với xã An Trường và An Phú Tân, Ban Chỉ đạo xã có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đến nay, tỉnh đã có 6/9 huyện nông thôn mới, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phương An