Nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 4692
Sáng ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 

 

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng Đảng, Nhà nước; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh…

Hội nghị được truyền trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện và cấp xã, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học giới thiệu về quá trình biên soạn, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. 

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai, quán triệt nội dung tác phẩm

Theo đó, cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” kết cấu 3 phần, với 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. 

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa TNTC từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTNTC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư.

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh PCTNTC, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã dành sự quan tâm đặc biệt đến Trà Vinh và triển khai, quán triệt nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng chỉ đạo, sau hội nghị, các cấp ủy, đơn vị, địa phương tập trung cụ thể hóa thực hiện tốt Kế hoạch số 113, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, chuyển biến sâu sắc, tích cực trong toàn Đảng bộ, đưa nội dung tác phẩm đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"; trong đó, cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, về lý luận và thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh PCTNTC.

Trúc Phương