Thư ngỏ kêu gọi hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Lượt xem: 4007
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có thư ngỏ kêu gọi chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá; thuyền trưởng tàu cá; ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tích cực hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).