Tập trung triển khai các đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính
Lượt xem: 3302
Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ ba của Ban chỉ đạo; cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Tại điểm cầu Trà Vinh có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Điểm cầu tại Trà Vinh

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Đảng ta đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính là một trong ba đột phá chiến lược; là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

 Năm 2022, Ban Chỉ đạo CCHC đã tổ chức 02 phiên họp, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo và các thành viên của Ban chỉ đạo, công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Đối với thủ tục hành chính (TTHC), tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, các Bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; đã cắt giảm 1041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; có 53/63 địa phương thực hiện thống nhất 02 hệ thống Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

 Công tác cải cách bộ máy hành chính luôn được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cải cách công vụ, công chức có nhiều đổi mới, đã ban hành 03 Nghị định và đang xem xét để ban hành 03 Nghị định quy định các nội dung liên quan đến chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2020-2022, đã tuyển dụng gần 19.000 công chức và hơn 125.000 viên chức; đã trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về điều chỉnh lương cơ sở từ 1.490.000 lên 1.800.000 (tăng 20.8%).

 Đối với việc xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, đến nay đã có 100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số; 63/63 địa phương đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp 4.419 dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021; có khoảng 3,9 triệu tài khoản đăng ký trên Cổng; hơn 156 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến và hơn 7,9 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng.

 Cùng với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2023 Ban chỉ đạo CCHC đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ; tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC; khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

 Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao 3 đột phá chiến lược rất tích cực về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính. Đồng thời,  Thủ tướng chính phủ nhấn mạnh 5 nhiệm vụ Ban chỉ đạo trong thời gian sắp tới cần phải lành mạnh về cải cách hành chính để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; giảm công sức, thời gian của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực; giảm chi phí đầu vào trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh; tích cực xây dựng môi trường hệ sinh thái hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai minh bạch. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm chỉ đạo của người đứng đầu; phải có đầu tư về cơ sở vật chất, về con người, về phương tiện trong công tác CCHC; cần có việc làm trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ban, ngành và các cơ quan. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 3 đột phá chiến lược và cần quán triệt chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả".

Quốc Bình