Tỉnh ủy Trà Vinh thông qua công tác lập quy hoạch tỉnh
Lượt xem: 3503
Chiều ngày 11/1, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để đóng góp công tác lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu về công tác quy hoạch cán bộ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Hội đồng lập quy hoạch cho biết: quy hoạch tỉnh Trà Vinh xây dựng đã phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã được Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc khóa XIII thông qua. Đồng thời báo cáo quy hoạch với nội dung được nghiên cứu nghiêm túc, cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật quy hoạch và các quy định của Trung ương. Được phân tích, xây dựng dựa trên một hệ thống số liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng, khả năng phát triển và bảo đảm tính khả thi.

Bản quy hoạch đã được Ban chấp hành cho ý kiến thông qua để cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Dự kiến trong quý I năm 2023 sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nội dung quy hoạch tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành công bố Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: công tác quy hoạch đã được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Qua đây để có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng và từng cá nhân được quy hoạch không ngừng nỗ lực, rèn luyện để hoàn thiện hơn, xứng đáng với từng vị trí được quy hoạch và bảo đảm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Xuân Kha