Khai mạc Kỳ họp lần thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 4697
Sáng ngày 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ 7 – kỳ họp cuối năm 2022. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp lần thứ 7

Đến dự có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh cùng tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp cuối năm này, HĐND tỉnh khóa X sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của UBMTTQ Việt Nam tỉnh... Xem xét thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ cho biết: trong năm 2022, HĐND tỉnh khóa X đã triệu tập và tổ chức 3 kỳ họp, đã ban hành 57 nghị quyết trong đó có 1 nghị quyết nhân sự. Riêng kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 21 nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Càng Long, UBND thị xã Duyên Hải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh. Giám sát về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2021 tại UBND huyện Càng Long, UBND huyện Châu Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh. Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2022 tại UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Trà Cú. Đoàn giám sát đã trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề trong năm 2022.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; phân công Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình cho biết: thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có đổi mới, sáng tạo, bám sát phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; thích ứng với tình hình dịch bệnh và ổn định sản xuất.

Trong năm 2022, Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 72.076 tỷ đồng, tăng 7.555 tỷ đồng so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 chiếm tỷ trọng 32,78% giảm còn 31,07% năm 2022; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 67,22% tăng lên 68,93% (chỉ tiêu Nghị quyết 67,33%); GRDP bình quân đầu người ước đạt 70,714 triệu đồng/người, đạt 105,5% Nghị quyết (tăng 7,73 triệu đồng so với năm 2021). Về việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND tỉnh trong tổng số 23 chỉ tiêu có 20 chỉ tiêu đạt và vượt, 3 chỉ tiêu không đạt gồm: tổng số đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ lao động khu vực I, khu vực II, và III trong tổng lao động toàn xã hội và tỷ lệ đô thị hóa. 

Kỳ họp được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7/12 – 9/12 và được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn, phiên bế mạc kỳ họp và truyền hình trực tuyến tại 2 điểm cầu huyện Trà Cú, huyện Cầu Kè.

Nguyên Chương