Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 họp phiên thứ 2
Lượt xem: 3868
Chiều ngày 18/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 về kết quả thực hiện các chương trình MTQG và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoàng và đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cùng dự.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, cả nước có 5.854/8.225 xã (chiếm 71,2%) đạt chuẩn nông thôn mới. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (chiếm khoảng 39,6%). Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025, ước tỷ lệ nghèo duy trì mức giảm 1-1,5% năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiếu số giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm.

9 tháng đầu năm 2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao hơn khoảng 35.000 tỷ đồng (tăng 16%) so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 46,7% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình MTQG vẫn còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.

Tình trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch và tổ chức thực hiện 3 chương trình MTQG được cho là do tiến độ xây dựng, ban hành văn bản tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành còn chậm; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng ở hầu hết các địa phương chưa hoàn thành… Đến ngày 30/9/2022, 37/52 địa phương vẫn đang trong quá trình lựa chọn, phê duyệt dự án, chưa thực hiện và giải ngân vốn. Nhiều địa phương phản ánh khó có thể hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2022 và đề nghị kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2023.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình MTQG, từ nay đến cuối năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung, dự án thành phần. Các cơ quan chủ quản chương trình tập trung đẩy nhanh tiến bộ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước còn lại chưa phân bổ trong giai đoạn 2021 – 2025 và thực hiện các chương trình MTQG tại các cấp. Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc để có giải pháp xử lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình MTQG tại địa phương. Các địa phương tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 chương trình MTQG, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã được phân giao.

Phương An