Tỉnh ủy Trà Vinh: Hội nghị lần thứ mười
Lượt xem: 5432
Ngày 11/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười

Theo  báo cáo, kết quả thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh cơ bản đã phục hồi và có tăng trưởng, tăng hơn 3% và phần lớn các chỉ tiêu đều tăng so cùng kỳ. Cụ thể, kinh tế nông nghiệp tăng tưởng ổn định, đến nay có tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 21.000 tỷ đồng, đạt gần 68% kế hoạch; Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phục hồi, đạt giá trị sản xuất trên 23.200 tỷ đồng, đạt gần 84% kế hoạch, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao. Trong 9 tháng tỉnh thu hút được 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 11.700 tỷ đồng, hoạt động hỗ trợ kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng và thành lập mới 363 doanh nghiệp.

Cũng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 20.000 lao động được giải quyết việc làm mới, đưa 671 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tổ chức tư vấn tuyển sinh các cấp trình độ đào tạo nghề cho trên 14.800 người. Đồng thời tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, triển khai hỗ trợ nhà ở cho 952 hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh.

 Theo các đại biểu, bên cạnh những kết quả đạt được tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: tăng trưởng kinh tế có phát triển nhưng vẫn còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước; sự quyết liệt của một số tổ chức đảng, trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có mặt còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; tái cơ cấu sản xuất thực hiện còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ chưa có nhiều đột phá; tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp còn lớn nhưng khai thác chậm. Một số vấn đề bức xúc về văn hóa, xã hội giải quyết chưa triệt để và trật tự, an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

 Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng: trong 9 tháng đầu năm dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung quyết liệt của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực cơ bản đạt được theo kế hoạch. Theo đánh giá sơ bộ, kết quả thực hiện nghị quyết năm 2022 đến nay có 18/30 chỉ tiêu có thể đánh giá được, trong đó có 15 chỉ tiêu đạt trên 75% và dự kiến đến cuối năm có 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt. 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn bình quân chung của cả nước; giá trị sản xuất một số lĩnh vực đến nay đạt thấp so kế hoạch, giảm so cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản chỉ đạt gần 68% kế hoạch; sản lượng khai thác thủy - hải sản tiếp tục giảm so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp giảm 3,3% so cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới tuy được tập trung nhưng chưa đạt yêu cầu; số sản phẩm tham gia chương trình OCOP còn khiêm tốn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm so cùng kỳ và giải ngân xây dựng cơ bản tiếp tục đạt thấp so kế hoạch. Bên cạnh, công tác thu hút đầu tư có mặt chưa hiệu quả, chưa tác động lớn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và công tác quản lý tài nguyên, môi trường từng lúc chưa chặt chẽ.

 Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: tiếp tục quán triệt nhất quán, xuyên suốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển”. Tập trung triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Tập trung triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò của các thành viên trong công tác làm tham mưu cho ban chỉ đạo, cho Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Chỉ đạo kiểm tra đánh giá hoạt động các tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị chủ động công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đặc biệt là sâu đầu đen hại dừa, dịch tả heo châu Phi; tiêm phòng trên đàn vật nuôi. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả. Tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo; Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

 Bên cạnh, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, môi trường, nhất là quản lý đất công, tài nguyên nước, khoáng sản; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Đồng thời cần lãnh chỉ đạo thực hiện đúng, đủ theo quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; không để phát sinh vấn đề bức xúc, khiếu nại đông người.

Xuân Kha