Chi trả lương hưu, trợ cấp theo mức mới từ ngày 14/8
Lượt xem: 22313
Theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng được chính thức điều chỉnh tăng 12,5% và 20,8% từ tháng 7/2023. 

Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người dân (Nguồn:BHXH TP.HCM)

Theo Nghị định số 42, từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp của tháng 6/2023 với người đã được tăng thêm 7,4% từ ngày 1/1/2022 theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Tăng 20,8% mức hưởng của tháng 6/2023 với người chưa được tăng thêm 7,4%  theo Nghị định số 108.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 42, sau khi điều chỉnh tăng như trên, có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, do thời điểm có hiệu lực của Nghị định 42 là từ ngày 14/8/2023, nên tại kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 7, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời vẫn thanh toán tiền theo mức cũ.

Nhằm kịp thời đảm bảo các đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 42 trong thời gian sớm nhất, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ 14/8/2023 – ngày Nghị định 42 có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, sẽ thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người được hưởng.

Phương An