Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 3033

Xem chi tiết: Phụ lục XV Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...