MẪU PHIẾU

1. Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận tải về

2. Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin tải về

3. Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin tải về

4. Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin tải về

5. Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tải về

6. Mẫu số 1b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tải về

7. Mẫu số 1a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select