English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 773
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về
43/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến" Tải về
157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp Tải về
151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành Tải về
152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam Tải về
30/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
37/2020/TT-BGTVT 28/12/2020 Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe Tải về
29/2020/QĐ-UBND 25/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tải về
10/VBHN-BTNMT 24/12/2020 An toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen Tải về
45/2020/TT-BCT 21/12/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang Tải về
12345678910...