Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH


Địa chỉ: Số 226, Trần phú, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.


Tel: 0294.3862.544 - Fax:(02943) 863.249