Tin chuyên ngành

     Ngày 30/9/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL “triển khai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn ủy phối hợp hỗ trợ đỡ đầu xã Long Hiệp phát triển toàn diện về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/2011, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, Trung tâm Thể dục Thể thao và Đoàn ủy Sở đã phối hợp tổ chức hoạt động thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền với lực lượng thanh niên, cán bộ ban ngành, đoàn thể xã Long Hiệp.

Tin khác

     Ngày 15/11/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ký ban hành các Quyết định số 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210/QĐ-UBND, công nhận và tái công nhận 10 đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt danh hiệu văn hóa.

Ảnh hoạt động