Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ website
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Cở chữ: 02:56 PM,07/12/2011
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em làm việc với huyện Trà Cú.

Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Đoàn công tác của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bà Nguyễn Thị Nga, Chánh Văn phòng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em làm trưởng đoàn đã đến làm việc với huyện Trà Cú để khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Năm 2011, các chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Trà Cú có những chuyển biến khá tốt. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11,92%, tỷ lệ huy động trẻ  6 tuổi  vào lớp 1 đạt 99%. Chất lượng giáo dục học sinh ở các cấp học được tăng lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp năm học 2010 - 2011 cấp tiểu học đạt trên 98%, cấp THCS 93%; nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trẻ em có nguy cơ bỏ học đã được tạo điều kiện bằng việc cấp học bổng, hỗ trợ tập, viết, xe đạp để các em an tâm cắp sách đến trường. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức thực hiện mô hình về quyền trẻ em và hình thành mạng lưới bảo vệ, chăm sóc trẻ em thí điểm ở các xã Long Hiệp, Đôn Xuân và Phước Hưng đã đạt được những kết quả thiết thực như: Công tác tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em; Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống suy dinh dưỡng; ngăn chặn tình trạng trẻ em thất học, bỏ học giữa chừng, trẻ em lang thang, trẻ em lao động nặng nhọc làm việc điều kiện độc hại nguy hiểm được quan tâm, qua đó làm đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em trong huyện…Bên cạnh những thuận lợi Trà Cú còn khó khăn như: việc đầu tư cho hoạt động vui chơi còn nhiều hạn chế; 100% xã chưa có tụ điểm vui chơi dành cho trẻ em; số trẻ tham gia các hoạt động vui chơi văn hóa - văn nghệ chưa đều khắp; kỹ năng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các xã - thị trấn còn hạn chế lại kiêm nhiệm nên thực hiện công tác chưa đáp ứng nhu cầu; công tác thông tin tuyên truyền chưa rộng khắp và thiếu chiều sâu; là huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn nên chưa đảm bảo được các điều kiện tốt về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em./.

 

                                                                                    Tin: Thanh Phong.

In bài