Skip portletPortlet Menu
UBND tỉnh Trà Vinh hội nghị về phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 (02/07/2015)

Chủ tọa hội nghị.

Ngày 01/7, tại công ty cổ phần Công ty mía đường Trà Vinh, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị bàn giải pháp về phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đến dự có ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I, các Sở ngành tỉnh, các huyện vùng nguyên liệu mía Trà Cú, Tiểu Cần và đại diện các tổ trồng mía cánh đồng lớn, nông dân trồng mía giỏi, UBND các xã vùng mía nguyên liệu huyện Trà Cú.


Skip portletPortlet Menu
Đôn Xuân đón nhận các chiến sĩ Câu lạc bộ Vòng Xanh về công tác tại xã (02/07/2015)

Các chiến sĩ Câu lạc bộ Vòng Xanh tham gia chiến dịch Mùa hè yêu thương tại xã Đôn Xuân.

Ngày 30/6, xã Đôn Xuân huyện Trà Cú tổ chức lễ đón nhận 48 chiến sĩ tình nguyện thuộc Câu lạc bộ tình nguyện Vòng Xanh thành phố Hồ Chí Minh về tham gia thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015, tại địa bàn hai ấp Quảng Âm và Bà Giam A.


Skip portletPortlet Menu
Trà Cú, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện (02/07/2015)

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở thu mua phế liệu tại Thị trấn Trà Cú.

Ngày 2 tháng 7, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Cú kết hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu mua phế liệu, chăn nuôi và giết mổ gia súc trên địa bàn Thị trấn Trà Cú.


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập