"TUỔI TRẺ TRÀ VINH ĐOÀN KẾT - XUNG KÍCH - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN" “MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!” “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930-3/2/2019)!” “TUỔI TRẺ TRÀ VINH ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!” “TUỔI TRẺ TRÀ VINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017-2022 !" “TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN TỈNH TRÀ VINH THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019!”
 

Tổng số người truy cập