Skip portletPortlet Menu
Ngãi Hùng: Tập trung công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo (15/07/2016)

Công ty TNHH MTV SXTM Dương Phát ấp Ngã Tư Một

giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương

 

     Xã Ngãi Hùng huyện Tiểu Cần có 1.907 hộ, với 7.398 nhân khẩu, trong đó dân số trong độ tuổi lao động có 4.068 người, lao động nữ có 1.525 người, dân tộc 60 người, số lao động thiếu việc làm chiếm tỷ lệ 15%. Hiện hộ nghèo toàn xã có 332 hộ, chiếm 17,41%, cận nghèo 116 hộ, chiếm 6,08% theo chuẩn điều tra hộ nghèo đa chiều. Nhìn chung tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn còn cao so với một số địa phương khác. Vì vậy thời gian qua địa phương luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình và góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.


Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: Tổng kết Hội thao trong CNVCLĐ năm 2016 (19/07/2016)

Ông Lê Văn Bài - Chủ tịch LĐLĐ huyện trao giải
môn bóng đá mini nam

 

     Ngày 17/7/2016, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiểu Cần tổ chức bế mạc Hội thao trong CNVCLĐ huyện Tiểu Cần năm 2016.


Skip portletPortlet Menu
Công an huyện Tiểu Cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016 (19/07/2016)

Công an huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
6 tháng cuối năm 2016

 

     Công an huyện Tiểu Cần vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2016.


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập