Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: Hội thảo, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động (26/12/2016)

Đại diện các gia đình và người lao động tại
thị trấn Cầu Quan tham dự hội thảo

 

       Ngày 23/12/2016, huyện Tiểu Cần phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Trà Vinh và Công ty TNHH Sen Đại Dương - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo, tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động năm 2017. Gần 100 đại biểu đại diện cho các hộ dân trên địa bàn thị trấn Cầu Quan tham dự.


Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: Triển khai công tác Đoàn và phong tràoThanh thiếu nhi năm 2017 (18/01/2017)

Lãnh đạo tỉnh, huyện dự hội nghị công tác Đoàn

 

 

        Ngày 16/01/2017, Huyện Đoàn Tiểu Cần tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Trà Vinh, Huyện ủy - UBND huyện Tiểu Cần đến dự.


Skip portletPortlet Menu
Tiểu Cần: 20 năm xây dựng và phát triển lực lượng Dự bị động viên (19/12/2016)

Lực lượng DBĐV hành quân lao động góp phần

phát triển kinh tế, xã hội và bộ mặt văn hóa nông thôn

 

     Trong chiến tranh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Chính phủ đào tạo, phát triển thành một lực lượng hùng mạnh và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, ngoài việc xây dựng lực lượng quân đội thường trực, Đảng, Nhà nước còn luôn quan tâm đến việc tập hợp và rèn luyện lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) ngày càng đông về số, mạnh về chất nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập