Trang chủ | Góp ý | Liên hệ | Trợ giúp
Skip portletPortlet Menu
Video
  Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
Liên kết website
 
Skip portletPortlet Menu
Counter TXTV
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
null


Quang cảnh tiếp xúc bà con cử tri phường 7 và phường 8

null


Quang cảnh tiếp xúc bà con cử tri Phường 9

null


 Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình“Tôi yêu Tổ quốc tôi”

null


Lãnh đạo Quân sự thành phố động viên gia đình thanh niên

nullnull
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Người hỏi: Cử tri phường 2, phường 3, phường 7 (07/03/2012)

Câu hỏi: Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là các văn bản Luật mới ban hành để dân biết, hiểu và chấp hành tốt theo quy định của pháp luật.

Người hỏi: Đại biểu phường 1 (07/03/2012)
null
Người hỏi: Cử tri phường 1, phường 5, phường 9 (07/03/2012)
Người hỏi: Cử tri phường 5, phường 9 (07/03/2012)
Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
Thông tin đang cập nhật.