Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Quyết định số 543/QĐ-STC ngày 27/11/2014 của Sở Tài chính Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2015
Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04
Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất
Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ
Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ Tài chính
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước