Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Mẫu biểu lập kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm [08/06/2017]
Mẫu biểu lập dự toán NSNN theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC [08/06/2017]
Công văn số 826/STC-NS ngày 19/5/2017 của Sở Tài chính [23/05/2017]
Công văn số 821/STC-NS ngày 19/5/2017 của Sở Tài chính [19/05/2017]
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính [19/05/2017]
Công văn số 771/STC-TTr ngày 15/5/2017 của Sở Tài chính [16/05/2017]
Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính [08/05/2017]
Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính [08/05/2017]
Thông tư 33/2017/TT-BTC ngày 20/4/2017 của Bộ Tài chính [05/05/2017]
Công văn số 621/STC-NS ngày 18/4/2017 của Sở Tài chính [20/04/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước