Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 1929/STC-NS ngày 05/10/2017 của Sở Tài chính V/v chủ trương thực hiện nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 [10/10/2017]
Công văn số 1924/STC-NS ngày 05/10/2017 của Sở Tài chính V/v chi trả kinh phí đào tạo [10/10/2017]
Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính [05/10/2017]
Công văn số 1901/STC-QLG&CS ngày 03/10/2017 của Sở Tài chính [04/10/2017]
Công văn số 1890/STC-NS ngày 02/10/2017 của Sở Tài chính V/v xử lý vướng mắc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg [03/10/2017]
Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính [29/09/2017]
Công văn số 1838/STC-HCSN ngày 22/9/2017 của Sở Tài chính V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh [27/09/2017]
Công văn số 1598/STC-NS ngày 23/8/2017 của Sở Tài chính [24/08/2017]
Công văn số 1560/STC-QLG&CS ngày 15/8/2017 của Sở Tài chính [16/08/2017]
Thông báo số 143/TB-STC ngày 15/8/2017 của Sở Tài chính [15/08/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước