Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 1560/STC-QLG&CS ngày 15/8/2017 của Sở Tài chính [16/08/2017]
Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính [11/08/2017]
Quyết định số 122/QĐ-STC ngày 28/7/2017 của Sở Tài chính [03/08/2017]
Công văn số 1441/STC-NS ngày 27/7/2017 của Sở Tài chính [02/08/2017]
Thông báo số 110/TB-STC ngày 19/7/2017 của Sở Tài chính [21/07/2017]
Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính [21/07/2017]
Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính [21/07/2017]
Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính [21/07/2017]
Thông báo số 27/TB-BĐGTS của Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản Viễn Phương [18/07/2017]
Báo cáo số 309/bc-stc ngày 30/6/2017 của Sở Tài chính về tình hình giá cả hàng hóa thị trường tự do trên địa bàn tỉnh trà vinh tháng 6 và công tác quản lý giá – công sản 6 tháng đầu năm 2017 [07/07/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước