Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 20/9/2016 [27/09/2016]
Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 23/8/2016 [20/09/2016]
Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính [19/09/2016]
Thông tư số 124/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03/8/2016 [19/08/2016]
Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/6/2016 [09/08/2016]
Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20/6/2016 [09/08/2016]
Quyết định số 3181/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 [04/08/2016]
Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 [04/08/2016]
Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng [28/07/2016]
Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BTC ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia [28/07/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước